۱۴۰۰ فروردین ۱۸, چهارشنبه

انارکلی خواهر گرامی درود و مهر!

به یزدان که گر ما خرد داشتیم

کجا این سرانجام بد داشتیم

انارکلی گرامی اگر سرزمین افغان‌ستان خوبی‌ای داشته باشد، با صداقت و آگاهانه می‌توانم بگویم این خوبی حضور اجتماعی و فرهنگی شهروندان هندو تبار کشور است. ما همه: پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک و... به این کشور خیانت کرده‌ایم. نتیجه‌ی این‌همه ناآرامی همین چهار قوم در افغان‌ستان است. اما با تاسف هیچ‌گاه مسوولیت نگرفته‌ایم که مشکل در تعصب، نادانی و... ما است.

این‌که به شما می‌گوییم کافر و... و به سوی خانه‌ی شما سنگ پرتاپ می‌‌کنیم، باید فکر کنیم این کافر خطاب کردن شما از فرهنگ اسلامیت ما می‌آید از فرهنگ افغانیت ما! ما همیشه برای افغانیت و اسلامیت افتخار کرده‌ایم. بنابراین کافر گفتن ما و سنگ پرتاپ کردن ما به شما شامل افتخارات افغانیت و اسلامیت ما می‌شود. این مشکل درصورتی اصلاح می‌شود که به عصبیت‌ها و افتخارات خود عقلانی و انتقادی دقت و نظر کنیم. 

این‌که استاد دانش می‌گوید با شنیدن سخنان انارکلی به خود لرزیده است و...؛ به خود نلرزد، به افغانیت و اسلامیت خود بلرزد که چرا و چه‌گونه در زیر حاکمیت افغانیت و اسلامیت چون‌این تعصب‌هایی رخ می‌دهد. همیشه مدعی بوده‌ایم و افتخار کرده‌ایم که در این کشور افغانیت و اسلامیت حاکم است. پس تعصب‌هایی‌که در این کشور رخ می‌دهد برون از حاکمیت فرهنگ افغانیت و اسلامیت نیست.

واقعیت این است‌که هندوهای افغان‌ستان از هند و پاک‌ستان و... به افغان‌ستان نیامده‌اند. هندوان افغان‌ستان از بومی‌ترین مردمان این کشور استند. کابل و بخش‌هایی از افغان‌ستان پیش از اسلام از محل‌های هندونشین بوده‌اند. بودیسم، هندویسم و زرتشتی از ادیان و فرهنگ‌های پیشااسلامی افغان‌ستان، ایران و منطقه استند. فرهنگ‌های پیشااسلامی منطقه، بعد از اسلام با منطقه و جای‌گاه بومی خود بیگانه شدند. تنها هندوان نه زرتشتیان نیز از سرزمین‌های بومی خود فراری و بیگانه شدند.

ایرانیان زرتشتی در منطقه و کشور چند هزارساله‌ی خود زندگی نتوانستند، فرار کردند و به هند رفتند. فرهنگ هندویسم به زرتشتیان پناه داد. زرتشتیان ام‌روز در هند از زندگی و جای‌گاه خوبی برخوردار استند؛ خوب‌ترین زندگی و سرمایه را در هند دارند و با آزادی تمام، مراسم دینی و مذهبی خود را برگزار می‌کنند. درحالی‌‌که خاست‌گاه دین زرتشتی، افعان‌ستان و ایران بود، اما هند ام‌روز مرکز زرتشتیان جهان است. این بیان‌گر مدارای فرهنگ هندویسم است.

انارکلی گرامی تنها شما نه، به گونه‌هایی همه‌ی ما قربانی فرهنگ و عصبیت‌های خود استیم. خوبی شما در این است‌که عصبیت‌ها را درک می‌کنید و می‌دانید مورد تعصب قرار گرفته‌اید و این تعصب‌ها را تحمل می‌کنید؛ اما بدی ما در این است‌که عصبیت‌های خود را غیرت و فرهنگ خود می‌دانیم. بنابراین ما بیش‌تر از شما قربانی ایم؛ زیرا بی‌آن‌که درک کنیم، غرق در عصبیت و جهالت خویش ایم.

یادداشت: پیش از اسلام همه هندوباور، بودایی و زرتشتی بوده‌ایم.

با درود و مهر

برادرت یعقوب یسنا

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر